Dưới đây là FAQs – những câu hỏi thường gặp và giải đáp về Chính sách đảm bảo quyền lợi của môi giới mà có thể bạn sẽ quan tâm [bg_collapse view=”link” color=”#0f84f2″ icon=”arrow” expand_text=”Thông tin hợp tác giữa tôi và Hoozing có được bảo mật” collapse_text=”Show Less” ] Thông tin hợp tác giữa tôi và Hoozing có được bảo mật Tất cả các thông tin hợp tác giữa bạn và Hoozing sẽ được bảo mật theo mục “Quyền và trách nhiệm của hai bên” trong biên bản thoả thuận hợp tác môi giới >>> Xem chi tiết[/bg_collapse] [bg_collapse_level2 view=”link” color=”#0f84f2″ icon=”arrow” expand_text=”Tôi có sợ mất khách thuê khi làm việc với Hoozing” collapse_text=”Show Less” ] Tôi có sợ mất khách thuê khi làm việc với Hoozing Theo mục “Quyền và trách nhiệm của hai bên” trong biên bản thoả thuận hợp tác môi giới, Hoozing cam kết: – Không truy cập thông tin khách thuê của bạn được lưu trữ trên ứng dụng – Không làm việc trực tiếp với khách thuê của bạn nếu bạn không cho phép >>> Xem chi tiết[/bg_collapse_level2] [bg_collapse_level2 view=”link” color=”#0f84f2″ icon=”arrow” expand_text=”Hoozing có bất kỳ hợp đồng/biên bản đảm bảo quyền lợi của tôi khi hợp tác làm việc thông qua ứng dụng” collapse_text=”Show Less” ] Hoozing có bất kỳ hợp đồng/biên bản đảm bảo quyền lợi của tôi khi hợp tác làm việc thông qua ứng dụng Hoozing có biên bản thoả thuận hợp tác môi giới. >>> Xem chi tiết[/bg_collapse_level2]]]>