Những người mệnh Tây Tứ Trạch vẫn có thể xây nhà theo hướng Nam bởi người xưa có câu “Nhất vị, nhị hướng”. Vì thế, cần ưu tiên chọn thế đất, vị trí xây nhà, bố trí công năng, nội thất trong nhà và cảnh quan xung quanh nhà.

Tây tứ trạch

Tây tứ trạch gồm có 4 hướng cùng nhóm Tây, gọi là Tây tứ trạch. 
Tây tứ trạch gồm 4 quái số, tương ứng với 4 cung là cung Càn, cung Cấn, cung Khôn và cung Đoài. Mỗi quái số đều mang những hướng tốt Tây tứ trạch đó là :

 • Cung Càn ứng với hướng Tây Bắc
 • Cung Khôn ứng với hướng Tây Nam
 • Cung Cấn ứng với hướng Đông Bắc
 • Cung Đoài ứng với hướng Tây

Xem thêm: Trạch tử là gì?

Đông tứ trạch

Đông tứ trạch gồm có 4 hướng cùng nhóm Đông, gọi là Đông tứ trạch. 
Đông tứ trạch có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định hướng nhà cho người có mệnh hợp với hướng Đông.
Đông tứ trạch gồm 4 quái số, tương ứng với 4 cung là cung Tốn, cung Ly, cung Khảm, cung Chấn. Mỗi quái số đều mang những hướng tốt Đông tứ trạch đó là :

 • Cung Tốn ứng với hướng Đông Nam
 • Cung Ly ứng với hướng Nam
 • Cung Khảm ứng với hướng Bắc
 • Cung Chấn ứng với hướng Đông

Xem thêm: Diên niên là gì?

Mệnh trạch dựa vào bát quái phong thủy và cửu cung trong kinh dịch

Mỗi năm sinh sẽ tương ứng với một mệnh trạch. Dựa vào bát quái phong thủy và cửu cung trong kinh dịch, người ta quy ước như sau:
– Hướng Tây tứ trạch sẽ tương ứng với các số 2, 6, 7, 8
– Hướng Đông tứ trạch sẽ tương ứng với các số 1, 3, 4, 9
– Riêng số 5 thì trường hợp là nam sẽ quy ra số 2, nữ sẽ quy ra số 8

Mệnh Tây tứ trạch ở nhà hướng Nam có tốt không?

Người xưa thường quan niệm “nhà hướng Nam không làm cũng có ăn”. Tuy nhiên, theo phong thủy bát trạch thì người mệnh Đông tứ trạch mới là hợp nhất, còn người có mệnh Tây tứ trạch thì không hoàn toàn.
Thực tế, những người mệnh Tây Tứ Trạch vẫn có thể xây nhà theo hướng Nam bởi người xưa có câu “Nhất vị, nhị hướng”. Vì thế, cần ưu tiên những yếu tố sau để

 • Chọn thế đất xây nhà
 • Vị trí xây nhà trước khi chọn hướng nhà đẹp
 • Bố trí lại công năng, nội thất trong nhà
 • Cảnh quan xung quanh nhà

Xem thêm: Ý nghĩa thềm nhà 2 bậc và bậc tam cấp


Bài viết: Tây tứ trạch là gì? Đông tứ trạch là gì?
Biên soạn: Hoozing – Giao dịch bất động sản thông minh]]>