Thông tin về Layout Estella Heights Tháp 1 và Tháp 2

Layout Tháp 1

Bố trí các loại căn hộ, diện tích và các tầng

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tháp 1 - Estella Heights
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tháp 1 – Estella Heights

 

Xem thêm: Masteri Thảo Điền – Layout Tòa T1-T2-T3-T4-T5

Layout Tháp 2

Bố trí các loại căn hộ, diện tích và các tầng

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tháp 2 - Estella Heights
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tháp 2 – Estella Heights

 

Xem thêm: Hồ sơ pháp lý dự án gồm những gì?


Bài viết: Estella heights – Layout mặt bằng Tháp 1 và Tháp 2

Biên soạn: Hoozing – Giao dịch bất động sản thông minh

ĐT Tư vấn 24/7: 1900 3100

Email: sales@hoozing.com

Hoozing App: Download

 

Nguồn: Tổng Hợp