New City Thủ Thiêm sở hữu những giá trị sống xứng tầm như vị trí đắc địa, không gian sống xanh và tài sản bền vững của tương lai, phù hợp với thế hệ Millenials, lớp lao động trẻ, thành đạt, chú trọng không chỉ sống để làm việc mà sống để tận hưởng.