Nhằm góp phần phát triển cộng đồng Môi giới bất động sản lớn mạnh đồng thời mang đến những giải pháp tối ưu thu nhập cho người dùng. Đội ngũ Hoozing ra mắt chương trình mới Giới thiệu Hoozing Agent với bạn bè cùng những ưu…