Dưới đây là FAQs – những câu hỏi thường gặp và giải đáp về Thanh toán hoa hồng cho môi giới hợp tác thông qua ứng dụng Hoozing Agent mà có thể bạn sẽ quan tâm

[bg_collapse view=”link” color=”#0f84f2″ icon=”arrow” expand_text=”Sau bao lâu thì tôi được nhận tiền hoa hồng” collapse_text=”Show Less” ] Sau bao lâu thì tôi được nhận tiền hoa hồng

Phí môi giới trên sẽ được thanh toán trong vòng 07 ngày kể từ thời điểm Hoozing nhận tiền phí môi giới từ phía chủ nhà.[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#0f84f2″ icon=”arrow” expand_text=”Tôi sẽ được nhận tiền hoa hồng bằng hình thức nào” collapse_text=”Show Less” ] Tôi sẽ được nhận tiền hoa hồng bằng hình thức nào

Hoozing sẽ thanh toán cho môi giới bằng đồng Việt Nam theo phương thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng.[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#0f84f2″ icon=”arrow” expand_text=”Mức hoa hồng tôi được nhận là bao nhiêu” collapse_text=”Show Less” ] Mức hoa hồng tôi được nhận là bao nhiêu

Mức hoa hồng bạn sẽ nhận được sẽ được tính theo công thức sau:

Mức hoa hồng= Phí môi giới từ chủ nhà x Tỷ lệ hoa hồng đã thoả thuận

– Phí môi giới từ chủ nhà:

+ Đối với hợp đồng 6 tháng: 50% phí thuê căn hộ 1 tháng

+ Đối với hợp đồng 9 tháng: 75% phí thuê căn hộ 1 tháng

+ Đối với hợp đồng 12 tháng: 100% phí thuê căn hộ 1 tháng

+ Đối với hợp đồng 24 tháng: 150% phí thuê căn hộ 1 tháng

– Tỷ lệ hoa hồng Hoozing thanh toán cho môi giới sẽ căn cứ trên kết quả công việc thực tế môi giới thực hiện và được hai bên xác nhận.

– Mức hoa hồng môi giới/ Phí dịch vụ này đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan mà môi giới phải chịu theo quy định của pháp luật và không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#0f84f2″ icon=”arrow” expand_text=”Tôi có nhận được hoa hồng nếu khách thuê gia hạn hợp đồng” collapse_text=”Show Less” ] Tôi có nhận được hoa hồng nếu khách thuê gia hạn hợp đồng

– Trong trường hợp khách thuê muốn gia hạn hợp đồng, bạn cần thông báo cho Hoozing trước 30 ngày so với ngày kết thúc hợp đồng thuê. Khi đó, Hoozing sẽ thương lượng với chủ nhà để gia hạn hợp đồng và chia hoa hồng cho bạn theo tỷ lệ ban đầu

– Trong trường hợp khách thuê và chủ nhà tự gia hạn hợp đồng thuê nhưng không thông qua Hoozing thì Hoozing sẽ ngưng cung cấp dịch vụ cũng như thanh toán phí môi giới cho bạn.[/bg_collapse]