Những năm gần đây, cụm từ “second home” trở nên hot hơn bao giờ hết bởi tình hình ô nhiễm không khí và chất lượng sống ở các đô thị lớn ngày càng tồi tệ, đặc biệt là ảnh hưởng của Covid 19 trong năm…