Nhắc tới diện tích của một căn hộ chung cư, có hai cách tính diện tích phổ biến nhất là: diện tích tim tường và diện tích thông thủy. Diện tích tim tường là gì? Diện tích thông thủy là gì? Cách tính diện tích…